سيده بتول هاشمي
دبیر

سنا صوفي
شورای مرکزی

ميثم سياحي
شورای مرکزی

ناصر داغله
علی البدل